Stig Nielsen
Møderet for højesteret (H)
Partner

Født:  1968

Beskikket som advokat: 1997
Beskikket som fast værge ved Statsforvaltningen
Retsmægler ved Retten i Holbæk og Østre Landsret
Certificeret voldgiftsdommer

Hovedarbejdsområder:
– Erhvervs- og selskabsret
– Personskadeerstatning
– Mediation (forligsmægling)
– Strafferet
– Lejeret
– Ejendomsadministration
– Værgemålssager

Andet:
– Medlem af Mediatoradvokatforeningen
www.mediatoradvokater.dk 
– Medlem af Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsretsadvokater
– Medlem af Erhvervs- og Byggestyrelsens ekspertpanel “Spørg Eksperten” på www.startguiden.dk
– Foredragsholder i erhvervsret og iværksætterrådgivning
– Medlem af repræsentantskabet for Sjællandske Medier A/S
– Medforfatter til artikler for Dagbladet Nordvestnyt

Mail: [email protected]