Vores priser
Du har som privatperson krav på at kende prisen på den opgave, som du ønsker, vi skal hjælpe dig med. Du kan derfor regne med, at vi hos MachenhauerNielsen vil give dig en anslået pris allerede ved vores første møde, eller du kan få den oplyst over telefonen.

Det med småt…
MachenhauerNielsen Advokater drives som et I/S med fire advokater som indehavere.

Alle advokater hos MachenhauerNielsen Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Vi har klientkonti i følgende banker: Spar Nord Bank A/S, Nordea Bank A/S, Jyske Bank A/S, Danske Bank A/S, Arbejdernes Landsbank A/S og Sparekassen Kronjylland.

Du har mulighed for at klage
Opstår der en tvist mellem dig og MachenhauerNielsen Advokater om vores behandling af sagen eller vores salær, kan du indbringe sagen for:
Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K.

Vi er forsikret
Vi har tegnet ansvarsforsikring og garanti hos
HDI-Gerling Forsikring
Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø.
tlf.nr. 33 36 95 95.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Hvidvaskning af penge
I medfør af ”lov om forebyggende foranstaltning mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme” har advokater pligt til at sikre sig identifikation af klienter ved visse typer af sager. Dette medfører, at vi må bede dig medbringe dit sygesikringskort og kørekort/pas, så vi kan tage en kopi. Kopien skal opbevares på sagen som dokumentation for, at vi ved, hvem vi har forvaltet penge for.

I medfør af samme hvidvasklov har vi underretningspligt til myndighederne i tilfælde af mistanke om hvidvask efter lovens § 26 og §32 samt pligt til opbevaring af identitetsoplysningerne i 5 år i medfør af lovens § 30.

Håndtering af persondata
MachenhauerNielsen Advokater arbejder efter den forordning om persondatabeskyttelse, som EU har vedtaget.
Du kan læse mere om forordningen her.