Gratis Advokatvagt
Som borger kan du frit henvende dig i Advokatvagten og få gratis råd og vejledning om konkrete juridiske spørgsmål. Vi er tilknyttet den lokale Advokatvagt i Kalundborg og Holbæk, jfr. nedenfor.

Kalundborg:
Kaalund Kloster, Klosterparkvej 7, 4400 Kalundborg. Åben hver anden torsdag i lige uger fra kl. 15.30 til 17.00 for borgere i Kalundborg Kommune. Du er velkommen til at kontakte os og høre, hvornår vi næste gang har advokatvagten.

Holbæk:
Holbæk Bibliotek, Nygade 9, 4300 Holbæk. Åben hver torsdag i ulige uger fra kl. 16,30 til kl. 17,30 for borgere i Holbæk Kommune. Vi vil fremover deltage på lige fod med de øvrige advokater i byen, og du er velkommen til at kontakte os og høre, hvornår vi næste gang har advokatvagten.

Juridisk førstehjælp
Når du henvender dig i Advokatvagten, kan du helt anonymt modtage en hurtig juridisk vurdering af din situation. Advokatvagten kan dog ikke føre din sag.

Du kan ikke ringe til Advokatvagten, men skal møde op personligt.

Advokatvagtens rådgivning
Advokatvagten giver dig råd og vejledning om, hvordan du bedst muligt kommer videre. Du kan derfor kun forvente at modtage en kort vurdering af din sag, f.eks.:

– Er der overhovedet tale om et juridisk problem, og bør det forfølges?

– Er det praktisk og økonomisk muligt at gå videre med sagen i retssystemet?

– De økonomiske konsekvenser i forbindelse med juridisk bistand på et advokatkontor

og en eventuel retssag.

Advokatvagten giver kun mundtlig rådgivning. Du kan derfor ikke få skrevet breve, ansøgninger og dokumenter, men Advokatvagten kan vejlede dig om, hvor du kan få det gjort. Ligeledes kan Advokatvagten oplyse dig om reglerne for fri proces, offentlig retshjælp, retshjælpsforsikring, adgang til klagenævn og andre institutioner.

Rådgivningen foregår på dansk. Medbring derfor en tolk, hvis du har svært ved at tale eller forstå dansk.

Og husk, du er altid velkommen til at komme igen.