Af advokat Finn Machenhauer (Folkebladet 28. september 2007)

Fra 1. januar 2008 gælder en ny arvelov. De væsentligste ændringer fra den gamle til den nye lov er:

Uden testamente:

Gammel: Ægtefællen arver en tredjedel af den formue, der er i dødsboet, mens børnene skal deles om de andre to tredjedele. Ægtefællen er dog sikret 210.000 kr.

Ny: Ægtefællen og den afdødes børn arver hver sin halvdel af den formue, der er i dødsboet. Ægtefællen er dog sikret 600.000 kr.

Med testamente:

Gammel: Ægtefællen skal arve mindst en sjettedel og børnene skal dele mindst en tredjedel af den efterladte formue.

Ny: Ægtefællen skal arve mindst 12,5 pct. af den formue, der er i dødsboet. Børnene skal dele mindst 12,5 pct., men ikke mere end en mill. kr. hver.

Ugifte samlevende arver ikke hinanden uden testamente. Med testamente kan den papirløse partner arve:

Gammel: Højst 50 pct. af den formue, der er i dødsboet, hvis den døde efterlader sig børn. Ellers det hele.

Ny: Op til 87,5 pct af formuen i dødsboet, hvis de har boet sammen i to år eller mere og har børn sammen. Hvis ikke disse to betingelser er opfyldt, og den døde efterlader sig egne børn, kan den papirløse partner højst arve 75 pct. af formuen i dødsboet. Ellers det hele.