Retshjælpsordninger

Du kan eventuelt få en beskeden offentlig retshjælp til at betale en del af salæret til advokaten. Det kommer an på, hvor stor indkomsten er i husstanden sammenholdt med antallet af hjemmeboende børn. Hvis du er enlig, må din personlige indkomst ikke overstige 280.000 kr. + 49.000 kr. for hvert barn under 18 år, som bor hos dig. Er du gift eller samboende, må din og din partners personlige indkomst tilsammen ikke overstige 356.000 kr. + 49.000 kr. for hvert barn under 18 år, som bor hos jer. 

Skulle sagen udvikle sig til en decideret retssag, kan vi hjælpe dig med at søge statsamtet om fri proces, hvis du opfylder disse økonomiske betingelser. Får du fri proces, vil statskassen betale alle retssagens omkostninger. Advokatens salær for retssagen vil blive fastsat af retten, og du vil ikke få en regning fra os for denne del af sagen.

Har du en retshjælpsforsikring, skal forsikringsselskabet acceptere, at din sag er omfattet af forsikringen. Desuden skal forsikringsselskabet sige ja til at dække salæret i overensstemmelse med forsikringsbetingelserne. Hvis forsikringsselskabet siger ja til at dække, skal du selv betale selvrisikoen og det beløb der overstiger forsikringens maksimum.