Mediation (forligsmægling)

Stig Nielsen er uddannet som mediator og er tilknyttet foreningen Mediatoradvokater.    Mediation er en metode, hvor løsningen af konflikter sker gennem en styret samtale med hjælp fra en mediator. Det er parterne i konflikten, som er hovedpersonerne i mediationen, og konfliktløsningen bliver således en proces med aktiv deltagelse. Mediationen sigter på at finde en brugbar og skræddersyet løsning baseret på parternes interesser.   Resultatet af en mediation er således langt fra altid det samme resultat, som der vil komme ud af en retssag, men der er tale om det resultat, som parterne i fællesskab bedst kan leve med i fremtiden.    Mediationens forløb tilrettelægges af mediator i samspil med parterne og deres eventuelle advokater.   Mediationsprocessen er kendetegnet ved: Frivillighed, fortrolighed, hurtighed, fleksibilitet og er billigere end en retssag eller voldgiftssag.    Mediation er forholdsvis nyt i Danmark, og Stig Nielsen er blandt de første danske advokater, der har uddannet sig på området.    Mediation har gennem mange år været brugt med stor succes i udlandet, navnlig i USA, England, Canada og Norge. Erfaringer fra disse lande viser, at langt de fleste sager (70 – 80%), der medieres, kan afsluttes med en frivillig aftale mellem parterne.    Stig Nielsen tilbyder at mediere konflikter både mellem private og mellem erhvervsdrivende.    Du er velkommen til at besøge foreningens hjemmeside www.mediatoradvokater.dk