Hvad koster det ?


Det er naturligvis væsentligt for vore kunder at kende de forventede omkostninger for vores ydelser.

Indledningsvis giver vi dig et overblik over, hvordan vi vil løse opgaven, hvad det forventes at koste, og hvordan vi fakturerer.

Sædvanligvis sender vi en ordrebekræftelse, hvor vi redegør for omkostningsforløbet samt giver dig et overslag på salæret. Det endelige salær bliver beregnet i forhold til hvor megen tid, vi har brugt, hvilket resultat, vi opnår, hvilket ansvar, vi har haft under sagen, og sagens omstændigheder i øvrigt. Vi fører naturligvis regnskab med den tid, vi bruger. Afregningen vil ske i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. 

Vi lægger stor vægt på at være åbne over for vore kunder om de opgaver, som vi bliver sat til at løse, og vi gør os altid umage for at informere om sagsforløbet. Det gælder især, hvis de forudsætninger, vi skønnede i starten, ændrer sig væsentligt undervejs.