Af advokat Stig Nielsen (Folkebladet 3. juli 2007)

Det er farligt at stole på forsikringsselskabet, når det siger i telefonen, at ”det er helt i orden”. Altså, at noget er dækket af forsikringen, hvis ikke det står i policen. Alle dækninger skal være skriftligt bekræftet. Ellers må man forvente at forsikringsselskabet har glemt løfterne, hvis uheldet er ude.

Den forsikring,Svend Carlsen har tegnet for sin traktor, er en arbejdsmaskinforsikring. Den svarer - trods navnet - til en bilansvarsforsikring og er lovpligtig fordi færdselslovens § 105 siger at ethvert ”motordrevet køretøj” skal være omfattet af en ansvarsforsikring. Det gælder også traktorer.

Tidligere havde han en landbrugsforsikring der blandt andet dækkede traktoren. Den sagde han op fra 1/1-2007. Nu har han kun arbejdsmaskinforsikringen for traktoren, og han har kun tegnet forsikringens basisdel.

Den dækker skader, som traktoren forvolder ved kørsel.  Men den dækker ikke de skader, den kan lave ved anden aktivitet. Den dækning kan han dog godt få, hvis han køber den til og betaler højere præmie. I forhold til prisen for autoansvar er merprisen beskeden.

Policen siger netop at ”ansvar for arbejdsmaskiner” ikke er dækket. Derfor er navnet på forsikringen i øvrigt misvisende. På grund af navnet må en forsikringstager naturligt tro, at den dækker netop det.

Konkret kan jeg anbefale læseren at tegne den ekstra dækning for skader, som traktoren laver som arbejdsredskab, så han får den dækning han forventede fra start af.

I det hele taget vil jeg anbefale alle med jævne mellemrum at gennemgå deres forsikringspapirer og tjekke, at det skriftligt fremgår, at man har den dækning, man har behov for.