Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt 5. juli 2012)

Hvis en gruppe skal løse en opgave, som alle skal være fælles om, må det ske i en forening, som alle skal være medlem af. Skal beboerne på en privat fællesvej selv stå for vejbelysningen, må det ske i et ejerlav eller en grundejerforening, som alle skal være medlem af. Man kan jo heller ikke melde sig ud af en kommune uden at flytte fra den.

Skal et lav eller en forening stå for vejbelysningen på en bestemt vej, skal det stå i vedtægterne. Desuden skal der stå, at hver ejer af en grund på vejen er medlem, og at medlemskabet følger grunden. Bliver grunden solgt, træder den nye ejer ind i foreningen i stedet for den gamle.

Kommunen skal godkende

Det vil kommunen være sikker på, står i vedtægterne. Derfor skal den godkende dem, inden den overlader vejbelysningen til forening. Kommunen må ikke længere betale for belysningen på private fællesveje. Det skal beboerne selv. Men det er stadig kommunen, der bestemmer, hvordan belysningen skal være.

For at alle kan være sikre på, at vedtægterne virkelig forpligter hver enkelt grundejer på vejen, skal de tinglyses som en servitut på hver af grundene.

Det koster 1.400 kr. og kan gøres i en proces for alle grunde, og foreningen kan gøre det selv.

Tinglysning.dk

Man går ind på tinglysning.dk. I feltet ”Tingbogen over fast ejendom” klikker man på Ny anmeldelse. På næste side går man til Servitutter og klikker på Nye Vedtægter. Herefter skal man logge sig ind med Nem ID, og så er man i gang.

Her skal man angive matrikelnumrene på alle de grunde, servitutten skal gælde. Man skal også skrive indholdet af servitutten. Her plejer vi her i firmaet at kopiere hele vedtægten ind. Så risikerer vi ikke, at noget bliver overset.

Vejledning

Nærmere vejledninger kan man finde på adressen tinglysningsretten.dk (altså ikke tinglysning.dk!). I menuen til venstre klikker man på Vejledninger, og man får præsenteret en lang liste. Blandt dem kan man vælger ”Ejerforeninger og grundejerforeninger” og ”Nye vedtægter”.

Holbæk kommune har også et par sider med gode og forståelige svar på de fleste spørgsmål om emnet. Den findes på holbaek.dk under ”Kommunen” – ”Transport og veje” – ”Veje og pladser” – ”Vejbelysning og signalanlæg”. Nederst på denne side står linket: ”Ofte stillede spørgsmål”

Men man kan naturligvis også gå til en advokat og få professionel hjælp til at formulere vedtægterne og få dem tinglyst.