Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 18. oktober 2012)

Håndværkerregninger over 10.000 kr. skal nu betales med kort eller bankoverførsel. Gør du ikke det, risikerer du at komme til at betale den del af regningen der vedrører moms og skat én gang til, hvis håndværkeren ikke gør det.

Har du håndværkere i arbejde, har Skat fri adgang til din grund til at kontrollere håndværkeren. Skats medarbejdere behøver ikke at få tilladelse til det med en dommerkendelse.

Og hvis arbejdet på dit hus eller din grund koster mere end 50.000 kr., skal der fra nytår stå et skilt med navn på hvem, der udfører arbejdet. Håndværkerne selv skal have firmanavn eller logo på deres varebiler.

Sort arbejde

Alt sammen skal det være med til at dæmme op for sort arbejde, og det er godt. Vi lever i et velfærdssamfund, som vi alle nyder godt af efter behov. Men velfærdssamfundet skal betales, og det kræver, at vi alle bidrager til samfundets fælles økonomi efter evne. Og det gør man ikke, hvis man arbejder sort eller modtager sort arbejde.

Og hvis for mange arbejder sort, bryder samfundets økonomi sammen. Det kan man se demonstreret i Grækenland i disse år. Her har man i den private sektor i mange år betalt skat som man nu selv syntes. Nu går den ikke længere, og det er grækerne i færd med at erfare på den hårde måde.

I Danmark er vi vant til at få vores private økonomi kontrolleret af skattemyndigheden. Vi er så vant til det, at vi ikke rigtigt tænker over, hvor tæt, vi efterhånden bliver kontrolleret. For eksempel ved at Skat nu bare kan gå ind på ens grund for at kontrollere håndværkere uden at spørge en om lov.

Boligen er ukrænkelig

Her er vi henne at røre ved Grundlovens paragraf 72: ”Boligen er ukrænkelig.” Det er dog kun grunden, Skats medarbejdere har lov til at gå ind på. Huset må de ikke komme i uden at få lov. Men hvis man opfatter haven som en del af boligen, har Folketinget nu givet Skat lov til at krænke den.

Bestemmelsen om, at der fra nytår skal skiltes med håndværkerens navn på arbejdsbiler og på steder, hvor der udføres arbejde for mere end 50.000 kr., skal gøre det nemmere for forbipasserende at se, hvad der foregår. Og for naboer at melde det, hvis der foregår noget mistænkeligt.

Medansvarlig for moms

Mest indgribende er dog bestemmelsen om, at kunden bliver medansvarlig for håndværkerens manglende moms- og skattebetaling, hvis man betaler mere end 10.000 kr. kontant. Det gælder ikke kun enkeltopgaver. Det gælder også løbende opgaver, der bliver til mere end 10.000 kr. om året. Det kan være rengøring for 1.000 kr. om måneden.

Der er ikke mange, der betaler store beløb kontant mere, men det er stadig nogen – f.eks. ældre mennesker, der ikke interesserer sig for alt det der EDB, og for hvem penge er af papir og metal og til at tage i hånden og tælle.

Kontante betalinger forekommer ofte sammen med meget løse beregninger af moms og skat. Ofte deler håndværker og kunde udbyttet af den løse beregning med en lavere betaling for arbejdet. Derfor kan der være god grund til at gøre kunden medansvarlig for, at håndværkeren betaler den moms og skat, som han skal.

Men det gælder også gamle fru Olsen, der foretrækker rede penge, og som har været i banken efter 15.000 kr. til tømreren for de nye vinduer. Hun har måske endda fået en regning, hvor momsen er skrevet på. Men hvis tømreren ikke betaler momsen videre til Skat, risikerer fru Olsen at komme til at betale den en gang til.

Børn og pensionister

De nye bestemmelser skal gøre det nemmere at kontrollere, at alle betaler den moms og skat, som de skal. Men de nye bestemmelser gør også, at noget ikke længere skal beskattes.

Det gælder penge, som børn og unge tjener ved at hjælpe i private hjem. De er skattefri for børn og unge under 16 år.

Og folkepensionister må tjene op til 10.000 kr. uden at betale skat af dem, hvis ikke indtægten er led i erhvervsmæssig virksomhed.