Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, den 30.12.2014)

Koster klip i kørekortet at rulle forbi "Fuldt Stop"

Det koster et klip i kørekortet at køre frem for fuldt stop uden først at holde helt stille, selv om der ikke er anden trafik. Det har Højesteret netop afgjort med en dom. Men det var med dommerstemmerne 3-2.

Måske nogle af dommerne selv har prøvet at rulle roligt hen over den fuldt optrukne stoplinje, uden at bilen stod helt stille. Dette er ikke en tilståelse, men det tror jeg, de fleste har. 

Rullede med 10 km/t

Sagen ved Højesteret var rejst mod en mand, der var rullet forbi et fuld-stop-skilt med 10 km/t og videre ud på den overordnede vej uden at standse helt. Det var ikke uforsvarligt, mente han, for han havde frit udsyn til begge sider, og der kom ikke anden trafik.

Han erkendte, at han skulle have standset helt ved fuld-stop-skiltet, men han ville ikke erkende, at han havde overtrådt den ubetingede vigepligt, som skiltet også påbyder. Der var jo ingen anden trafik, han kunne vige for. 

Vigepligt

Og det var vigepligten, der var den alvorlige. At køre forbi et Fuld-Stop-skilt koster en bøde, men at overtræde vigepligten koster klip i kørekortet. Dem havde manden to af i forvejen. Med et tredje klip, ville han miste det.

Byretten gav ham medhold i, at han ikke havde overtrådt sin vigepligt og derfor ikke skulle have et klip i kørekortet. Den idømte ham kun en bøde på 2.000 kr. for at køre forbi fuld-stop-skiltet. 

Landsret

Anklagemyndigheden ankede dommen til Landsretten, og den kom til det modsatte resultat. Manden havde overtrådt sin vigepligt, og han blev fradømt kørekortet, men kun betinget. Han mister det kun, hvis han begår endnu en af den slags overtrædelser i de næste tre år. Han skal dog bestå en kontrollerende køreprøve – både i teori og i en bil.

Og så stadfæstede Landsretten den bøde for at køre forbi fuld-stop-skiltet, som manden havde fået i byretten. 

Højesteret

Den dom ankede manden til Højesteret. Og den stadfæstede Landsrettens dom. Vigepligten kan ikke adskilles fra pligten til at standse ved et fuld-stop-skilt. Kun når man standser helt bag den fuldt optrukne linje ved skiltet, overholder man den vigepligt, skiltet påbyder, sagde tre af de fem dommere.

Det gælder for fuld-stop-skiltet, men ikke ved skiltet med trekanten stående på spidsen og hajtænderne på vejen. Her er der også ubetinget vigepligt, men her må man godt rulle forsigtigt frem uden at standse helt, hvis trafikken i øvrigt tillader det, sagde de tre dommere.

Og sådan blev dommen.