Af advokat Esben Roslev (22. juni 2010)

I Danmark har vi ytringsfrihed. Det står i Grundloven. Men det står med tilføjelsen: ”dog under ansvar for domstolene”. Det betyder, at man må stå inde for det, man siger, og bære konsekvensen, hvis det er forkert. Ytringsfriheden er under ansvar.

Hvad det vil sige, står i straffelovens paragraf 267. Den forbyder fornærmelser og sigtelser, der ”er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgeres agtelse”.

Man kan dog slippe for at blive straffet for en sigtelse – det vil sige en beskyldning -, hvis man kan bevise, at beskyldningen er sand, eller hvis man havde grund til at tro, at den var sand. Kalder man nogen en tyveknægt, skal man kunne bevise, at den pågældende stjæler.

Straf og godtgørelse

Kan man ikke det, kan man blive idømt fængselsstraf. Desuden kan man blive dømt til at betale en godtgørelse til den, man har fornærmet eller uretmæssigt beskyldt for noget. Godtgørelse er for tort. Det vil sige det ubehag og den gene, man har lidt på grund af fornærmelserne. Har man lidt økonomisk tab, kan man også få erstatning for det.

Desuden kan man blive dømt til at mortificere udsagnene – altså sige højt og offentligt eller skrive i en annonce, at det ikke passer, hvad man har sagt. Ulempen er, at det jo så bliver sagt en gang til, så det er de færreste, der ønsker udsagn mortificeret på den måde.

Racisme-paragraffen

Ud over fornærmelser og uretmæssige sigtelser forbyder straffeloven også forhånelse og nedværdigelse af nogen på grund af deres ”race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering” som der står i straffelovens paragraf 266b. Den kaldes også racisme-paragraffen.

Man har altså heller ikke ytringsfrihed til at skære en gruppe over en kam og sige ”jøder lyver og stjæler”. Det rammer alle jøder, og det kan hver enkelt jøde ikke forsvare sig imod.

Man står til ansvar for, hvad man siger. Det siger grundloven. Derfor skal man være sikker på, at det er rigtigt, hvad man siger. Det gælder i almindelighed, men det gælder især, når en ytring kan krænke en anden person eller virksomhed.