Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 15. november 2012)

Søskende må ikke have sex med hinanden, heller ikke selv om de begge er myndige og begge gerne vil. Det er blodskam, og det er forbudt efter Straffeloven. Det er det, fordi Folketinget har ment at det var forkert og stridende imod almindelig moral.

Spørgsmålet er så, om Straffeloven skal bruges til at forsvare den almindelige moral, eller om den kun skal straffe forbrydelser, som er skadelige for andre. Det er kernen i den diskussion, der har rejst sig, efter et søskendepar er blevet tiltalt for at overtræde straffeloven ved at have haft sex med hinanden. Det pågældende par bor sammen og har fået et barn sammen.

Jeg vil ikke forholde mig til, hvad der er rigtigt eller forkert. Jeg vil i det følgende blot redegøre for, hvordan Straffeloven bedømmer sex i den nærmeste familie.

Familiesex forbudt

Al sex inden for kernefamilien mellem andre end forældrene indbyrdes er forbudt. Det gælder også for halvsøskende. Hårdest straffes sex mellem forældre og børn eller børnebørn uanset hvor gamle børnene er. Det kan koste op til seks års fængsel til forælderen eller bedsteforælderen.

Og det er den biologiske beslægtelse, der skærper forholdet. Er barnet adopteret eller i pleje eller ”betroet den pågældende til undervisning eller opdragelse” koster det lidt mindre, nemlig op til fire års fængsel til den voksne. Men kun til barnet er fyldt 18 år og myndigt. Derefter blander Straffeloven sig ikke i forholdet. Det står i modsætning til blodskam, som gælder hele livet.

Er barnet under 15 år stiger strafferammen til otte år og til 12 år, hvis barnet er under 12 år. Det gælder ikke kun for forældre, men for alle, der har sex med børn.

Barnet beskyttes

I alle tilfælde er barnet fri for straf efter Straffeloven – også selv om det er over den kriminelle lavalder på 15 år og gik frivilligt med til forholdet. Det er den voksne, der er den ansvarlige, og den, der skulle beskytte og betrygge barnet. Den voksne skal være voksen, og barnet have lov til at være barn.

Sex mellem en voksen og et barn kan aldrig blive ligeværdigt, og slet ikke mellem en forælder og hans eller hendes barn. Det vil altid være et overgreb, som vil præge barnet længe efter. Derfor beskytter Straffeloven barnet.

Søskendesex forbudt

Men frivillig sex mellem to voksne har jo ingen ofre – heller ikke selv om de to voksne er hel- eller halvsøskende. Jo, de børn, der måtte komme ud af det, måske. De har en lidt højere risiko for at arve genetiske defekter – det man i gamle dage kaldte indavl.

Men det kan moderne lægevidenskab jo gøre meget ved. Den har mange midler til at forhindre, at sex fører børn med sig. Og kommer der børn, kan fosterdiagnostik afsløre, om barnet bliver sundt, eller om det bør aborteres.

To års fængsel

Alligevel kan frivillig sex mellem to søskende eller halvsøskende over 18 år koste op til to års fængsel. Og ikke kun samleje mellem bror og søster er strafbart. Det er også samleje mellem søskende af samme køn, og det er også ”anden kønslig omgængelse end samleje” som Straffeloven blufærdigt formulerer det.

Men hvad så med børn af samme sæddonor? De er jo også biologisk beslægtede, de ved det bare ikke. Det er stadigvæk blodskam, men de slipper for straf. Men bliver de klar over, at de har samme far, er det strafbart for dem at fortsætte med at have sex sammen.

Moralen forandres

Blodskam er forbudt, fordi samfundet finder det forkert – eller har gjort det indtil nu. Men det kan ændre sig, som det har ændret sig før. Tidligere blev sex mellem fætre og kusiner og mellem besvogrede også betragtet som blodskam. Det var altså strafbart at gå i seng med sin kones søster eller sin mands bror.

Og indtil 1866 var der dødsstraf for blodskam. Det bestemte Danske Lov fra 1683. I Tyskland blev incest i 1862 betegnet som ”en af de groveste forbrydelser, strafferetten kender”, men blev i 1968 foreslået helt afkriminaliseret.

I England hørte incest ikke under den verdslige straffelov før 1908. Indtil var det en sag for de kirkelige retter. Og i Frankrig og enkelte andre europæiske lande er incest straffrit.

Og så skal det da også lige nævnes, at der tidligere var hårde straffe i Danmark for hor, altså sex uden for ægteskabet. Tænk, hvis den bestemmelse gjaldt endnu!