Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 23. august 2012)

Vold er vold, og vold er forbudt. Det står i straffeloven, og den gælder alle – også forældre over for deres børn.

Sådan har det været siden 1997. Det skete, da lov om forældremyndighed – nu forældreansvarsloven – fik indføjet den bestemmelse, at barnet ikke ”må udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende handling.” Det skete med en stemmes flertal i Folketinget.

Frit slag tidligere

Oprindeligt havde manden frit slag mod kone, børn og tjenestefolk. Man måtte bare ikke skære eller stikke hul, brække lemmer eller skade dem på deres helbred.

Den ret blev begrænset, da vi fik straffeloven i 1866, men den afskaffede ikke retten til fysisk revselse. Det skete kun gradvist i de følgende hundrede år. I 1921 blev det forbudt at slå hustru og tjenestefolk, og fra 1937 måtte mestre heller ikke længere slå deres lærlinge.

Men først i 1967 blev det forbudt over hele landet at slå elever i skolerne og på døgninstitutioner for børn og unge.

Bøde eller fængsel

Nu, hvor der ikke længere er nogen undtagelse for forældre, gælder straffeloven også, når de slår deres børn. ”Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år”, står der i paragraf 244.

Man hører jævnligt om sager, hvor forældre har mishandlet deres børn, men det har altid været forbudt. Allerede Danske Lov fra 1683 forbød husbond at slå, så barnet (og konen og tjenestefolkene) kom til skade.

Men jeg har endnu ikke hørt om nogen, der er blevet straffet for at give deres barn en endefuld eller en lussing, og jeg formoder, at det er sjældent. Men bliver det anmeldt, skal det også straffes.

Tal om andre metoder

Ikke fordi det ikke forekommer, det tror jeg ikke. Men hvem skulle melde det til politiet? Barnet? Lærere og pædagoger, der hører barnet fortælle om det? Jeg tror, at de foretrækker at tale med forældrene om det frem for at skærpe konflikten ved at gå til politiet.

Det gør det ikke lige meget, om lovgivningen giver forældre ret til at slå deres børn eller ej. Ved at afskaffe revselsesretten viste samfundet, at det ikke er i orden at slå sine børn.

Og så giver det lærere, pædagoger og andre voksne en baggrund for at tage emnet op, når de møder forældre, der slår deres børn. De kan fortælle dem, at det ikke bare er forkert, men også forbudt. Og det kan give dem anledning til at diskutere hvilke andre og bedre metoder, man kan bruge til at opdrage sine børn.