Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 2. juni 2012)

Der er straf for at slå et andet menneske ihjel, også selv om det ikke er med vilje. Det står i Straffelovens paragraf 241: ”Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 8 år.”

Det kan være tungt at bære at have været ansvarlig for en ulykke, hvor et andet menneske er død. Oven i det risikerer man altså også at komme i fængsel.

Dødsfald koster dyrt

En trafikfejl, der måske giver en bule, koster måske en bøde efter Færdselsloven. Men hvis den samme fejl er årsag til, at et andet menneske dør, støder Straffeloven til, og så kan det koste fængsel.

Man sidder måske med sin mobiltelefonen og vil ringe op eller SMS'e – og det er der rystende mange, der gør, kunne politiet fortælle i TV-avisen forleden. Hvis politiet ser det, koster det en bøde på 1.500 kr. Men hvis der pludselig er en cyklist foran bilen, når man kigger op, kan det koste fængsel, hvis cyklisten ikke overlever.

Særligt dyrt med alkohol

Rigtigt dyrt bliver det, hvis man er påvirket af spiritus eller stoffer eller bar er meget træt. Det betragtes som en skærpende omstændighed, og så går strafferammen helt op til otte års fængsel. Det samme gælder, hvis man har kørt særligt hensynsløst – meget hurtigt på en lille vej, f.eks.

Sidder man ved rattet i sådanne tilfælde, er man skyldig i uagtsomt manddrab, hvis man kommer ud for en færdselsulykke og nogen dør. Det er udgangspunktet, og der er ikke så meget andet at diskutere end strafudmålingen.

Kun hvis ulykken er helt uden for den pågældendes indflydelse, kan der måske være lidt at diskutere, selv om chaufføren er påvirket. Det viser en aktuel sag, hvor en passager i bilen åbnede døren, mens den kørte, faldt ud og blev dræbt.

Chaufføren var påvirket af spiritus, og anklagemyndigheden tiltalte ham for uagtsomt manddrab. Men byretten frikendte ham. Det mener anklageren er forkert, så dommen er nu anket til landsretten

Hvis ulykken ikke kunne afværges

Kun hvis man har kørt perfekt – ikke for stærkt, ikke fumlet med telefon eller været uopmærksom på anden måde og slet ikke være påvirket af alkohol eller andre stoffer – og man i øvrigt har været ude af stand til at afværge ulykken. Kun da, kan man undgå straf for uagtsomt manddrab.

Men bevidstheden om at have været medvirkende til et andet menneskes død slipper man ikke for.