Af advokat Esben Roslev (Folkebladet 13. april 2007)

Et gratis råd

I advokatvagten kan man forelægge sit problem og få et svar på stedet. Det er gratis for alle. I Kalundborg er det hver torsdag kl. 15.30 – 17.00 på Kaalund Kloster, Klosterparkvej 7.

Yderligere bistand

Betingelsen for at få økonomisk hjælp til yderligere bistand er, at man ikke tjener mere end 248.000 kr. om året, hvis man er enlig. Er man gift eller samboende, må husstanden ikke tjene mere end 315.000 kr. om året plus 43.000 pr. hjemmeboende barn.

Dokumenter op til 840 kr. inkl. moms

Koster det mere end 840 kr. at få skrevet et testamente, en ægtepagt, en bodelingsoverenskomst eller et andet dokument, får man ingen økonomisk hjælp. Koster det mindre, betaler staten tre fjerdedele og man selv en fjerdedel.

Tvister op til 1.920 kr. inkl. moms

Hjælp til at afgøre en uenighed uden at gå i retten får man, hvis det kan gøres for 1.920 kr. eller mindre. Så betaler staten halvdelen og man selv den anden halvdel. Kommer sagen til at koste mere, skal man betale det hele selv.

Andre muligheder:

Fri proces

Skal sagen for retten, kan man som hidtil søge om fri proces. Det vil sige, at staten betaler alle ens omkostninger til retssagen efter faste takster. Betingelsen for at få det er, at man ikke tjener mere, end nævnt ovenfor.

Forsikring

Alle indbo- og familieforsikringer omfatter retshjælp, dog ikke i alle situationer eller til alle sager. Spørg din advokat.