Af advokat Thomas Philip (Venstrebladet 14. juli 2009)

Når to køber hus og flytter sammen uden at være gift, er det klogt at have forberedt, hvordan det skal deles igen. Det er meget lidt romantisk og slet ikke det, man tænker på, når to flytter sammen.

Alligevel er der mens alt er godt og roserne blomstrer, at det er bedst at gøre det. Det bliver meget vanskeligere, når først roserne er visnet og følelserne er blevet kolde.

Hvem skal eje? Er man ikke gift har man intet fælleseje. Hver har sit. Den, der står som ejer af huset, ejer hele huset. Det samme gælder bilen. Derfor bør man overveje meget nøje, hvem der skal stå som ejer, når man køber større ting sammen.

Hvis den ene skylder for mange penge væk, kan det være fornuftigt at lade den anden stå som ejer, så den enes kreditorer ikke kommer med det samme og gør udlæg i huset.

Hvis begge har en sund økonomi, bør begge også stå som ejere – især, hvis de har fælles økonomi i deres samliv. Det bør man drøfte med den advokat, der skriver skødet på ejendommen.

Ud af huset igen Står begge som ejere, bør de også aftale, hvordan de kommer ud af ejerskabet igen. Jeg kender mange tilfælde, hvor den ene har nægtet at lade huset sælge, og på den måde har forhindret den anden i at komme af med sin andel af huset.

Derfor bør de to lave en samejeoverenskomst, der beskriver, hvordan det fælles ejerskab kan bringes til ophør. I samejeoverenskomsten kan man også skrive hvad hver af parterne har bidraget med af betaling på huset, hvordan pengene skal fordeles, når huset er solgt. Det er især nødvendigt, hvis de to ikke have lige mange penge at betale med, da de købte huset.

Når kun den ene ejer Hvis det er mest fornuftigt, at det kun er den ene, der står som ejer, bør det også kun være den, der hæfter for gælden i huset eller bilen eller hvilken anden større ting, de har købt til fælles brug.

Hvis den anden, der ikke står skrevet som medejer, alligevel bidrager ved at betale for materialer til huset eller større reparationer på bilen, bør der også være rene linjer for det. Det gør man ved at den, der ejer huset eller bilen skriver et gældsbrev til den anden på beløbet.

Måske er det altså sammen unødvendigt. Men det ved man ført, når de to har levet lykkeligt sammen til deres dages ende.