Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt 6. februar 2013)

En lejlighed koster husleje, indtil lejligheden er tømt, og alle nøgler er afleveret til husejeren – også selv om lejemålet er sagt op og man selv er flyttet ud længe før.

Står der noget i lejligheden, efter lejeren har forladt den, skal ejeren holde sig fra selv at gå ind og rydde det sidste ud. Det bør han få fogedens hjælp til.

En lejer, der ikke betaler sin husleje, kan naturligvis ikke blive boende. Det samme gælder, hvis han overtræder andre betingelser for lejemålet. Men ejeren af huset kan ikke bare uden videre smide lejeren ud.

Rykker og advarsel

Først skal lejeren mindes om, at han ikke har betalt sin husleje, og at han kan risikere at miste lejligheden, hvis ikke han gør det. Betaler han alligevel ikke, kan ejeren sige lejemålet op til fraflytning inden en bestemt dato.

Hvis lejeren stadigvæk ikke har betalt og heller ikke er flyttet, kan ejeren bede om fogedens hjælp til at sætte lejeren ud. Det bør ejeren ikke gøre på egen hånd. Det er godt nok hans hus, men det er stadig lejerens bolig.

Fogeden

Fogeden er en dommer eller en dommerfuldmægtig, der skal se til, at udsætningen foregår på lovlig vis. At den er berettiget, og at ejeren har lov til at lade den medbragte låsesmed dirke hoveddøren op, hvis lejeren ikke selv er der til at åbne den.

Hvis ejeren ikke er der selv, vil fogeden også notere, hvad der er af værdi i lejligheden. Så risikerer ejeren ikke, at lejeren bagefter kommer og spørger, hvad der blev af den Rembrandt, han havde hængende i stuen, og forlanger erstatning for den.

Ejeren kan rydde

Til sidst overdrager fogeden lejligheden til ejeren og beder lejren forlade den – hvis ikke han allerede har gjort det. Det, der står tilbage i lejligheden, kan ejeren sælge eller køre på genbrugsstationen. Det han får ind ved at sælge det, kan han beholde til dækningen af den manglende husleje om omkostningerne ved fogedforretningen.

Lejeren skal nemlig selv betale for at blive sat ud af sin lejlighed: gebyr til fogeden, løn til låsesmeden og salær til ejerens advokat og hvad der ellers er af omkostninger. Foruden naturligvis husleje indtil den dag, han bliver sat ud.

Derfor er det en meget dårlig forretning ikke at betale sin husleje. Og en endnu dårligere forretning bare at flytte uden at meddele det og uden at aflevere sine nøgler.