Af advokat Esben Roslev (Venstrebladet 24. januar 2009)

Lejere er svage og skal beskyttes mod stærke udlejere. Det er tankegangen bag lejelovgivningen. Derfor skal man tænke sig godt om, inden man gør sig til udlejer. Også selv om det kun er med et enkelt parcelhus, man ikke kan få solgt i et stillestående ejendomsmarked. Lejelovgivningen skelner ikke mellem en boligspekulant og en husejer med et hus for meget.

Lejeloven står over lejeaftalen. Udlejer er altså forpligtet af regler, der står i lejeloven, selv om der ikke står noget om dem i den standardlejeaftale, man måske har hentet på nettet. Der kan være elementer i lejeaftalen, der kan blive omstødt i huslejenævnet eller boligretten, hvis det stiller lejeren ringere end lejeloven siger. Selv om lejeren har skrevet under på aftalen.

Indtægter lavere end omkostninger

Det gælder også selve huslejen. Ejeren af huset lejer det ud for at få sine omkostninger dækket og sætter lejen efter det. Når lejeren har skrevet under, kan han gå til huslejenævnet. Hvis nævnet vurderer, at lejen er højere end for en tilsvarende bolig i det samme område, kan huslejenævnet sætte den ned. Også selv om det gør udlejen til en underskudsforretning.

Der til kommer, at lejeaftalen ikke bare kan opsiges. Hvis lejeren betaler, hvad han skal, og overholder sin del af lejeaftalen, kan han næsten ikke siges op. Man kan gøre lejeaftalen tidsbegrænset, men hvis huslejenævnet vurderer, at tidsbegrænsningen er urimelig eller usagligt begrundet, kan nævnet tilsidesætte den.

Nu har man en lejer, man ikke kan få ud af sit hus. Kun hvis man selv får brug for at bo i huset, og man kan overbevise huslejenævnet eller boligretten om det, kan man sige lejeren op med et års varsel.

Krav til regnskaber

Det er bare lejelovgivningen. Så er der det administrative. For eksempel skal udlejeren lave regnskab for varme-, vand- og elforbrug. Det skal gøres efter særlige regler og inden for bestemte tidsfrister. Overholder man ikke dem, kan det føre til, at lejeren slipper for at betale for sit forbrug.

Og der er skatten. Er der overskud på udlejen, skal der naturligvis betales skat af det. Skattevæsenet betragter en som erhvervsdrivende, så det kan være værd at overveje, om man skal gøre brug af virksomhedsskatteordningen og måske endda lade sig momsregistrere.

Det var nogle af de ting, man skal være opmærksom på, hvis man giver sig til at leje sit hus ud. Men der er flere. Derfor vil det være en god ide at søge råd og hjælp hos en fagkyndig, inden man gør lejekontrakten færdig.