Af advokat Esben Roslev (Folkebladet 25. august 2007)

Jeg har sagt det så tit, og jeg siger det igen: Husk at få aftalen på skrift, inden du begynder at bruge penge på din lejlighed, hvis du bor til leje!

Men det er nok ikke sidste gang jeg kommer til at sige det. Jeg har flere gang mødt lejere, der havde renoveret deres boliger, uden at ejeren ville betale dem de penge, de havde brugt på det. Selv om boligen var i en langt bedre stand, end da lejerne overtog den.

Et af tilfældene var en familie, der var kommet halvvejs gennem renoveringen, da husejeren og lejerne blev uenige om, hvad de havde aftalt. Ikke blot nægtede ejeren at betale, hvad lejerne havde brugt på at renovere boligen. Han forlangte, at den blev ført tilbage til den stand, den havde, da lejerne flyttede ind.

Som lejer kan man sagtens aftale med sin udlejer, at boligen skal forbedres, at forbedringen skal ske på lejers initiativ. Man kan aftale, at ejeren skal betale de udgifter, som lejeren har, men kan også aftale, at lejerens udgift først skal refunderes, når lejeren flytter, og hele regnskabet omkring lejemålet skal gøres op.

Ejeren kan sige nej

Men sørg for at få det på skrift, så det bagefter kan bevises, hvad i har aftalt, hvis nogen skulle komme til at glemme det. Skriv ned, hvad der er, der skal forbedres, og hvad det må koste, og få udlejerens underskrift på det. Udlejeren har jo også ret til at sige nej til forbedringer, som han ikke finder nødvendige. Han vil nok heller ikke nok heller ikke bare acceptere, at der bliver revet vægge ned og bygget om, uden at I har en klar aftale om det. 

Når man bruger penge på at forbedre sin bolig skal man dog ikke sætte næsen op efter at få det fulde beløb tilbage. Man kan få godtgjort de udgifter, som overstiger ca. 12.500 kr., minus offentlige tilskud og minus værdien af den genstand eller bygningsdel som udskiftes. Man kan højst få ca. 40.000 kr. Den forbedring, man laver, bliver jo også slidt med tiden. Får man ikke refunderet udgifterne til den med det samme, bliver værdien af den skrevet ned med 10 pct. om året. Dog starter nedskrivningen først to år efter, at forbedringen er gennemført. Er ens udgift over årene blevet nedskrevet til under ca. 2.500 kr., udbetales den ikke.

Herudover er det en god ide at få arbejdet udført af professionelle håndværkere, så ejeren ikke bagefter kan nægte at betale, fordi han ikke er tilfreds med, hvordan arbejdet er udført.

Og som jeg skrev i begyndelsen og i midten og nu skriver en gang til: Husk nu at få aftalen på skrift.