Af Thomas Philip, advokat (27. marts 2010)

- Hæfter min datter for hele gælden, hvis hendes eks-mand ikke kan betale? spørger en bekymret mor på egnen vest for Holbæk.

Hun skriver til Ret § Rimeligt, fordi jeg tidligere har skrevet her, at den enes gæld ikke skal deles af den anden ved skilsmisse. Sådan er det også blevet i hendes datters tilfælde. Et lån, som hun havde skrevet under på alene, betaler hun nu af på alene.

Men hvad så med fælles gæld? spørger moderen. Hun fortæller, at hendes datter og eks-svigersøn havde et hus, som blev solgt for et par ås siden med tab. Gælden er på mellem 300.000 og 400.000 kr., og der er ikke blevet betalt af på den.

Hvad sker der, hvis eksmanden ikke betaler? Hænger datteren så på gælden? Datterens økonomi kan ikke bære mere end den gæld, hun allerede har. Kan hun så få gældssanering, spørger den bekymrede mor.

Svarene på de to spørgsmål er ”ja” og ”muligvis”.

”Ja” til at datteren kan komme til at hænge på hele den fælles gæld. Og ”muligvis” til at hun kan få gældssanering.

Sælger man et fælles hus med tab, er man også fælles om den gæld, der bliver tilbage. Men ikke sådan, at hver bare skal tage sig af sin halvdel og ikke bekymre sig om den anden.

Hæfter solidarisk

Låner man penge sammen med en anden, hæfter man solidarisk. Det vil sige, at banken kan hente sine penge hos den, der har dem. Holder den ene op med at betale sine renter og afdrag, kan banken kræve pengene hos den anden.

Hvordan de to vil ordne det indbyrdes, må de selv finde ud af. Den, der måtte betale, kan selvfølgelig kræve, at få halvdelen af den anden. Om det lykkes, er nok tvivlsomt, når ikke det lykkedes for banken.

Gældssanering

Gældssanering søger man om i Skifteretten. Man kan man få den, hvis man opfylder disse betingelser:

Gælden skal være så stor, at man er ude af stand til at betale den – om ikke i hele resten af ens liv, så dog i meget lang tid fremover.  

Gælden skal være uforskyldt – for eksempel efter et hus, der er faldet i værdi, eller et lån, som man ikke længere kan betale, fordi man har mistet en indtægt. Letsindige højt forrentede forbrugslån, som man burde vide, man ikke kan betale tilbage, får man ikke gældssanering til.

Man må ikke eje noget af betydning, og man skal have en stabil indtægt i form af en løn eller en pension. Har man en midlertidig indtægt som kontanthjælp eller dagpenge, kan man ikke få gældsanering.