Loading...
Strafferet2018-09-22T14:54:55+00:00

Bedrageri er at snyde sig til penge fra andre

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 17. april 2013)

”For bedrageri straffes den, som, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, ved retsstridigt at fremkalde, bestyrke eller udnytte en vildfarelse bestemmer en anden til en handling eller undladelse hvorved der påføres denne eller nogen, for hvem handlingen eller undladelsen bliver afgørende, et formuetab.”

Dette […]

Det er strafbar vold at slå sit barn

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 23. august 2012)

Vold er vold, og vold er forbudt. Det står i straffeloven, og den gælder alle – også forældre over for deres børn.

Sådan har det været siden 1997. Det skete, da lov om forældremyndighed – nu forældreansvarsloven – fik indføjet den bestemmelse, at barnet ikke ”må udsættes for […]

Det koster spiritus kørsel

Af advokat Esben Roslev (Nordvest, den 11. januar 2011)

0,51 – 1,20 promille

1,21 – 2,00 promille

Over 2,0 promille

1. gang Bøde på en månedsløn ganget med promillen.

Kørekort betinget frakendt

Bøde på en månedsløn ganget […]

DNA spor alene er ikke nok til at dømme skyldig

Af advokat Esben Roslev (26. november 2011)

”Det er mandEN”, har vi efterhånden hørt politimanden sige nogle gange i nyhedsudsendelserne om Amagermanden, der er tiltalt – men endnu ikke dømt! – for flere mord og voldtægter. Politimanden siger det med baggrund i DNA-spor, der med en sandsynlighed på en ud af en million er […]

Drab ikke med vilje er også strafbart

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 2. juni 2012)

Der er straf for at slå et andet menneske ihjel, også selv om det ikke er med vilje. Det står i Straffelovens paragraf 241: ”Den, som uagtsomt forvolder en andens død, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil […]

Færdselsbøder også til cyklister og fodgængere

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt 21. januar 2012)

”Et undertrykt folk har altid ret” sagde revolutionsromantikerne en gang tilbage i 70’erne. Det er som om den indstilling stadig findes blandt cyklister.

”Vi er de svage og bløde i trafikken. Derfor har vi en moralsk ret til at fortolke færdselsloven bredt. Den er mest […]