Loading...
Andre2018-09-22T14:55:36+00:00

Et flertal må ikke tromle mindretallet

Af advokat Esben Roslev (18. december 2007)

En haveforening kan ikke bare give sig til at investere i fast ejendom, selv om der er flertal for det på generalforsamlingen. Den risiko kan et flertal af medlemmerne ikke udsætte et mindretal for, hvis ikke der står noget om det i formålsparagraffen. Foreningens vedtægter […]

Et sponsorat er en forretningsaftale

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 17. marts 2012)

Når Guldbageren køber fodboldtrøjer til lilleputterne, kan forældrene se, at bageren er aktiv i lokalsamfundet. Men de køber næppe flere rundstykker af den grund, og det regner bageren nok heller ikke med. Han gør det mest for at støtte et godt formål, og samfundet kvitterer ved […]

Fri adgang for SKAT og ingen kontant betaling

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt, 18. oktober 2012)

Håndværkerregninger over 10.000 kr. skal nu betales med kort eller bankoverførsel. Gør du ikke det, risikerer du at komme til at betale den del af regningen der vedrører moms og skat én gang til, hvis håndværkeren ikke gør det.

Har du håndværkere i arbejde, har Skat fri adgang […]

Hvad koster min forsikring

Af advokat Stig Nielsen (Folkebladet 3. juli 2007)

Det er farligt at stole på forsikringsselskabet, når det siger i telefonen, at ”det er helt i orden”. Altså, at noget er dækket af forsikringen, hvis ikke det står i policen. Alle dækninger skal være skriftligt bekræftet. Ellers må man forvente at forsikringsselskabet har […]

Nye vedtægter om vejlys skal godkendes og tinglyses

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt 5. juli 2012)

Hvis en gruppe skal løse en opgave, som alle skal være fælles om, må det ske i en forening, som alle skal være medlem af. Skal beboerne på en privat fællesvej selv stå for vejbelysningen, må det ske i et ejerlav eller en grundejerforening, som alle skal […]

Umyndiggørelse skal afgøres af en dommer

Af advokat Esben Roslev (Nordvestnyt 6. marts 2013)

En person kan blive gjort umyndig, hvis han eller hun er ude af stand til at varetage sine egne anliggender, og hvis der er risiko for, at den pågældende udsætter sin økonomi for væsentlig forringelse.

Personen skal være svært dement, psykisk udviklingshæmmet eller svækket af sindssygdom. Og der […]