MachenhauerNielsen Advokater har den ambition at være Nordvestsjællands bedste til at yde rådgivning og konfliktløsning for både private og erhvervslivet. 

Med vore to kontorer i Kalundborg og Holbæk er vi stærkt lokalt forankret. Du kan møde os på pløjemarker og på bonede gulve, og du vil finde os engagerede i alle sider af samfundslivet: humanitært, kulturelt, politisk og sportsligt.   Du skal vide, at vi lægger vægt på en ordentlig, effektiv og hurtig sagsbehandling, og du kan forvente, at du altid bliver holdt løbende orienteret om din sag.   Du skal også vide, at du altid er meget velkommen til at kontakte os, hvad enten dit behov er en større gennemgang af din sag eller blot et godt råd.

Oplysning iht. Forbrugerklageloven

MachenhauerNielsen drives som et I/S med 4 advokater som indehavere. Vores cvr.nr. er 20 94 87 87.

Alle advokater hos MachenhauerNielsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Vi har tegnet ansvarsforsikring og garanti i henhold til Advokatsamfundets regler ved forsikringsselskabet HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø., tlf.nr. 33 36 95 95. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.  

MachenhauerNielsen Advokater har klientkonti i følgende banker: Spar Nord Bank A/S, Nordea Bank A/S, Jyske Bank A/S, Danske Bank A/S, Arbejdernes Landsbank A/S og Sparekassen Kronjylland.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til kr. 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

MachenhauerNielsen Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Vi håber, at vore klienter bliver tilfredse med kontorets behandling af sagerne, og vi ser altid frem til et positivt samarbejde. Hvis der mod forventning måtte opstå utilfredshed med behandlling af sagen eller afregning af sagen, beder vi om at der i første omgang rettes henvendelse til kontoret, således at vi kan få løst en eventuel uenighed i mindelig og få eventuelle misforståelser afklaret. Såfremt dette ikke lykkes, skal vi i henhold til Forbrugerklageloven oplyse om, at man kan indbringe en tvist for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.